მართვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი მმართველობითი ორგანოებია აკადემიური საბჭო და წარმომადგენლობითი საბჭო. აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე არის უნივერსიტეტის რექტორი.


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-20