ზაალ კიკვიძე - სრული პროფესორი

ზაალ კიკვიძე
სრული პროფესორი

უვადო კონტრაქტი
4D კვლევის ინსტიტუტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელფოსტა: zaal.kikvidze@iliauni.edu.ge
ტელ.: 568 889 460
ოთახის N E 301
Web.: http://scholar.google.com/citations?user=R9sCM7IAAAAJ&hl

პროფილი
სხვადასხვა წელსა და სხვადასხვა ვადით მუშაობდა საქართველოს აკადემიის ფიზიოლოგიისა და ბოტანიკის ინსტიტუტებში, მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტში, ჩიბასა და ტოკიოს (იაპონია) უნივერსიტეტებში, ესპანეთის ეროვნული აკადემიის არიდული ზონების ინსტიტუტში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2006 წლიდან. 2012 წლიდან აღნიშნული უნივერსიტეტის სრული პროფესორია.

კვლევის საკითხები
ბიომრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილებები; მცენარეთა ექსპერიმენტული და ფუნქციური ეკოლოგია და ბიოცენოლოგია.

კვლევითი ინტერესები/დოქტორანტების შესაძლებელი კვლევითი თემები
ბიომრავალფეროვნება: დარგთაშორისი გამოკვლევები საზოგადოებისა და ბუნების მეცნიერებებს შორის _ ეთნოეკოლოგია.

ბოლო დროის პუბლიკაციები
Google Scholar-ში რეგისტრირებულია 48 პუბლიკაცია.

სალექციო კურსები
ეთნოეკოლოგია - დედამიწის ბიოლოგიური რესურსების გამოყენება; ეკოლოგიური წესები.


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-19