ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული ასტრონომიის ლაბორატორია

სამყაროს ინტერდისციპლინარული ხედვა.

კვლევითი და აკადემიური აქტივობა
•    კულტურული ასტრონომია და არქეოასტრონომია
•    კოსმოქიმია და ასტროფიზიკა
 

ჩვენ შესახებ
კვლევა არქეოასტრონომიაში
სადოქტორო პროგრამა კულტურულ ასტრონომიაში და არქეოასტრონომიაში
კვლევა კოსმოქიმიაში და ასტროფიზიკაში
თანამშრომლები
პუბლიკაციები


ჩვენ შესახებ

კულტურული ასტრონომიის ლაბორატორია ანვითარებს კვლევით და აკადემიურ აქტივობას ორ ძირითად ინტერდისციპლინარულ მიმართულებაში:
1.    კულტურული ასტრონომია და არქეროასტრონომია
2.    კოსმოქიმია და ასტროფიზიკა

ასტროლაბის მთავარი მიზნებია
ა) აღნიშნულ დარგებში ინოვაციური კვლევითი პროექტების შექმნა და განვითარება
ბ) აღნიშნულ დარგებში ინტერდისციპლინარული სადოქტორო პროგრამების შექმნა და გაშვება.

ასტროლაბის კვლევითი მიზნებია
ა) მეგალითური კონსტრუქციების შესაძლო ასტრონომიული სწორება; ძველი ასტრონომიული ცოდნის და კოსმოლოგიური მსოფლმხედველობის შემცველი ზეპირსიტყვიერი, წერილობითი და გრაფიკული მასალები.
ბ) მზის სისტემის და ჩვენი გალაქტიკის  ყინულოვანი სხეულები და მტვერი, კომეტების ჩათვლით; მეტეორიტები და პრესოლარული ნაწილაკები; ვარსკვლავთგარემომცველი მტვერი და ყინული.


კვლევა არქეოასტრონომიაში

1.    მეგალითური კონსტრუქციების შესაძლო ასტრონომიული სწორება
2.    ძველი ასტრონომიული ცოდნის და კოსმოლოგიური მსოფლმხედველობის შემცველი ზეპირსიტყვიერი, წერილობითი და გრაფიკული მასალები. მონაცემთა ბაზის შექმნა.

სადოქტორო პროგრამა კულტურულ ასტრონომიაში და არქეოასტრონომიაში

პროგრამა შედგება შემდეგი კურსებისაგან:

•    ასტრონომიის სპეციალური კურსი
•    კულტურული ასტრონომია და არქეოასტრონომია
•    ლანდშაფტური არქეოლოგია
•    ძველი მსოფლიოს ისტორია
•   
პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელია. მისაღები ხარისხი Ph.D . პროგრამა უფასოა.

კვლევა კოსმოქიმიაში და ასტროფიზიკაში

1.    კომეტების მტვრის და ყინულის შესწავლა
2.  ვარსკვლავთგარემომცველი მტვრის და ყინულის (პროტოპლანეტარული და პლანეტრაული ნისლეულების მინერალური და ყინულოვანი ნაწილაკების ჩათვლით) კვლევა.
3.    ასტრონომიული სპექტრების ანალიზი (კომეტები, ნისლეულები). მონაცემთა ბაზის შექმნა.


თანამშრომლები

ადგილობრივი თანამშრომლები: პროფ. ირაკლი სიმონია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტი, ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი, 0162, საქართველო.
astrolabe@iliauni.edu.ge; irakli_simonia@iliauni.edu.ge.

 

მოწვეული თანამშრომლები: პროფ. სტანისლავ ივანიშევსი (მექსიკა, პოლონეთი); პროფ. ანკან დასი (ინდოეთი)


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-23