თანამშრომლები

ადმინისტრაცია

 • მალხაზ მაცაბერიძე - დირექტორი
 • დავით მიროტაძე - დირექტორის მოადგილე

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განყოფილებ

 • ირმა ჩიტალაძე – ასისტენტ-მკვლევარი;
 • მარიამ ძაგნიძე - ასისტენტ-მკვლევარი;

კონფლიქტების კვლევისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის განყოფლილება

 • თეიმურაზ ქარელი – განყოფილების გამგე, მკვლევარი;
 • ოთარ ჯანელიძე -  ასოცირებული მკვლევარი;
 • ირაკლი ჩხაიძე – ასისტენტ -მკვლევარი;
 • გია სიამაშვილი – ასისტენტ-მკვლევარი;
 • თამარ ქარაია- ასისტენტ-მკვლევარი.

პოლიტიკური თეორიის განყოფილება

 • სალომე დუნდუა – განყოფილების გამგე, მკვლევარი;
 • ნანა ცქიტიშვილი – ასისტენტ-მკვლევარი;
 • გიორგი გიჟიმყრელი – ასისტენტ-მკვლევარი;

პოლიტიკური კომუნიკაციების განყოფილება

 • ალექსანდრე კუხიანიძე – ასოცირებული მკვლევარი;
 • მანანა დარჩაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი;
 • ლიკა თეთრაძე – ასისტენტ-მკვლევარი;

საგარეო პოლიტიკის ანალიზის განყოფილება

 • ალა ბიბილაშვილი --  ასოცირებული მკვლევარი;
 • ინგა მიხანაშვილი -- ასისტენტ-მკვლევარი;
 • ეკა დარბაიძე – ასისტენტ-მკვლევარი;
 • მანჩხაშვილი მაია - ასისტენტ მკვლევარი;

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-27