მიმდინარე კვლევები

უცხოური და ადგილობრივი გრანტები და სტიპენდიები.

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან (2008-2010):

 • ”ირან-ოსმალეთის ომები და საქართველო XVI საუკუნეში” (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2007-2009) - მიხეილ სვანიძე, პავლე თოფურია, მანანა გაბაშვილი, რუსუდან შარუმაშვილი, კახა დემეტრაშვილი.
 • ”სპარსულ-ქართული ლექსიკონი” (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2008-2010) - მაია სახოკია, თეო ჩხეიძე, მერი ჩიქობავა, თამაზ რევია, ელეონორა ჩუბინიძე.
 • ”ბიზანტია ქართულ მწერლობაში” (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2007-2009) - ნელი მახარაძე, ნოდარ ლომოური, თამარ მესხი, ჯული შოშიაშვილი, ოლღა ბერიძე, ელისო ელიზბარაშვილი.
 • ”ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIXს.-XXI ს.-ის დასაწყისი)” (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2008-2009) – გიორგი სანიკიძე, ნანი გელოვანი, გიული ალასანია.
 • `ინფორმაციის სტრუქტურირების ძირითადი მოდელები ქართველურ ენებში”  (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2008-2009)  –ეთერ სოსელია, რუსუდან ასათიანი, ირინე მელიქიშვილი, მარინე ჯიქია, მარინე ივანიშვილი. 
 • ”ქართული კლასიკური მთარგმნელობითი ძეგლების მნიშვნელობა მათი ორიგინალის აკადემიური ტექსტის დასადგენად” („შაჰ-ნამე“, „ვისი და რამინი“, „ქილილა და დამანა“) (რუსთაველის ფონდის გრანტი, 2009-2011) - მაგალი თოდუა, თეა შურღაია, თამარ ლეკვეიშვილი, თამარ დემეტრაშვილი.
 • საფრანგეთის ადამიანის მეცნიერებათა სახლის დიდროს პროგრამის სტიპენდია – ირინე ნაჭყებია, გიორგი სანიკიძე. 
 • მონაწილეობა კვლევითი ჯგუფის Mondes iranien et indien-ის (UMR 7528) პროგრამაში "ირანი და მისი მეზობლები" – ირინე ნაჭყებია, გიორგი სანიკიძე.
 • პოტსდამის უნივერსიტეტის გრანტი: “ლოკატივები და წინადადების საინფორმაციო სტრუქტურა. ტიპოლოგიური კვლევა” - რუსუდან ასათიანი.
 • გიოტენგენის უნივერსიტეტის სტიპენდია – ანა ხარანაული.
 • იაპონიის ფონდის გრანტი. ოსაკას უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი - გიორგი სანიკიძე.

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-19