გამოქვეყნებული ნაშრომები

  • ნ. იმედაძე, მ. ჯაფარიძე, მ. წერეთელი, მოზარდებთან სტრესის დაძლევის სტრატეგიების კვლევა ომის შემდგომ პერიოდში". დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის კრებული  XXI, 2009
  • Makashvili M., Taliashvili T., On the Negative Attitude towards Left-Handedness of Pupils; ERIC, (ED505089), 2009
  • Makashvili M., Slowinsky E., On the Advantage of Integrated Science Education in the Middle School Years; ERIC (ED506711), 2009

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-22