25 სექტემბერი 2014

შედარებითი ლიტერატურის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია

29-30 სექტემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსში ტარდება...

11 აპრილი 2013

შედარებითი ლიტერატურის მე-4 კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი...

01 მარტი 2012

ლიტერატურის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია

შედარებითი ლიტერატურის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია 2012 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლავაც ინტერდისციპლინარული და ინტერკულტურული დიალოგის სივრცის შექმნის მიზნით იმართება...

02 მაისი 2011

შედარებითი ლიტერატურის კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და გიორგი ლეონიძის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმთან ერთად მართავს  შედარებითი ლიტერატურის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციას...

28 იანვარი 2011

შედარებითი ლიტერატურის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და გიორგი ლეონიძის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმთან თანამშრომლობით გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად შედარებითი ლიტერატურის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაში: „ლიტერატურა და კულტურა: მოდერნიზმი/ავანგარდიზმი - მემკვიდრეობა და დღევანდელობა; პოსტკოლონიალური დისკურსი და პოსტკოლონიური რეალობა“...

13 აპრილი 2010

შედარებითი ლიტერატურის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტი გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად შედარებითი ლიტერატურის პირველ საერთაშორისო კონფერენციაში: „ლიტერატურა და კულტურა: ინტერტექსტუალური და ინტერკულტურული დიალოგები/ პოსტკოლონიალური დისკურსი და პოსტკოლონიური რეალობა“...


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-23