აკადემიური კალენდარი

2015- 2016 წლის აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, დიპლომირებული სპეციალისტის და პროფესიული 
პროგრამების სტუდენტებისათვის

მაგისტრატურისა და 
დოქტორანტურის
სტუდენტებისათვის

დაწყება

დამთავრება

დაწყება

დამთავრება

შემოდგომი სემესტრი

სალექციო პერიოდი

21.09.2015-დან

16.01.2016 ჩათვლით

28.09.2015-დან

16.01.2016 ჩათვლით

საშობაო არდადეგები

28.12.2015-დან

09.01.2016 ჩათვლით

28.12.2015-დან

02.01.2016 ჩათვლით

საგამოცდო პერიოდი

18.01.2016-დან

13.02.2016 ჩათვლით

18.01.2016-დან

13.02.2016 ჩათვლით

გაზაფხული სემესტრი

სალექციო პერიოდი

22.02.2016-დან

04.06.2016 ჩათვლით

22.02.2016-დან

04.06.2016 ჩათვლით

საგამოცდო პერიოდი

06.06.2016-დან

02.07.2016 ჩათვლით

06.06.2016-დან

02.07.2016 ჩათვლით

დასვენების დღეები:

1, 2
 იანვარი  ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
7
 იანვარი –  შობა;
19
 იანვარი  ნათლისღება:
3
 მარტი  დედის დღე;
8
 მარტი  ქალთა საერთაშორისო დღე;
9
 აპრილი  საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთამოგონების დღე;
9
 მაისი  გამარჯვების დღე;
12
 მაისი  წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26
 მაისი  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
28
 აგვისტო  მარიამობა;
14
 ოქტომბერი  სვეტიცხოვლობა;
23
 ნოემბერი  გიორგობა.

2014- 2015 წლის აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, დიპლომირებული სპეციალისტის და პროფესიული
პროგრამების(გარდა “სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის”
პროგრამებისა) სტუდენტებისათვის
"სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის"
დიპლომირებული
სპეციალისტის და
პროფესიული პროგრამების
სტუდენტებისათვის
მაგისტრატურისა და
დოქტორანტურის 

სტუდენტებისათვის
დაწყება დამთავრება დაწყება
დამთავრება დაწყება დამთავრება
შემოდგომის სემესტრი
სალექციო პერიოდი 06.10.2014-დან 07.02.2015 ჩათვლით 20.10.2014-დან
21.02.2015 ჩათვლით 13.10.2014-დან 07.02.2015 ჩათვლით
საშობაო არდადეგები 25.12.2014-დან 14.01.2015 ჩათვლით 25.12.2014-დან 14.01.2015 ჩათვლით 29.12.2014-დან 11.01.2015 ჩათვლით
საგამოცდო პერიოდი 09.02.2015-დან 07.03.2015 ჩათვლით 23.02.2015-დან 14.03.2015 ჩათვლით 09.02.2015-დან 07.03.2015 ჩათვლით
გაზაფხულის სემესტრი
სალექციო პერიოდი 16.03.2015-დან 27.06.2015 ჩათვლით 23.03.2015-დან 04.07.2015 ჩათვლით 16.03.2015-დან 27.06.2015 ჩათვლით
საგამოცდო პერიოდი 29.06.2015-დან 25.07.2015 ჩათვლით 06.07.2015-დან 31.07.2015 ჩათვლით 29.06.2015-დან 25.07.2015 ჩათვლით

დასვენების დღეები:

1, 2
იანვარიახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
7
იანვარი –  შობა;
19 იანვარინათლისღება:
3
მარტიდედის დღე;
8
მარტიქალთა საერთაშორისო დღე;
9
აპრილისაქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
9
მაისიგამარჯვების დღე;
12
მაისიწმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26
მაისისაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
28
აგვისტომარიამობა;
14
ოქტომბერისვეტიცხოვლობა;
23
ნოემბერიგიორგობა.

2013-2014 წლის აკადემიური კალენდარი

დასვენების დღეები:

1, 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
7 იანვარი –  შობა;
19 იანვარი – ნათლისღება:
3 მარტი – დედის დღე;
8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი – საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;

2014 წლის
სააღდგომო დასვენების დღეები:

წითელი პარასკევი 18 აპრილი,
დიდი შაბათი 19 აპრილი,
აღდგომა 20 აპრილი,
მიცვალებიულთა ხსენების დღე 21 აპრილი. 


9 მაისი – გამარჯვების დღე;
12 მაისი – წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
28 აგვისტო – მარიამობა;
14 ოქტომბერი – სვეტიცხოვლობა;
23 ნოემბერი – გიორგობა.

2012-2013 წლის აკადემიური კალენდარი

   პროფესიული, პროფესიული უმაღლესი, ბაკალავრიატი   

  მაგისტრატურადოქტორანტურა   

დაწყება

დამთავრება

დაწყება

დამთავრება

შემოდგომის სემესტრი

01.10.2012-დან

02.02.2013 ჩთ

15.10.2012-დან

02.02.2013 ჩთ

საშობაო არდადეგები

25.12.2012-დან

14.01.2013 ჩთ

31.12.2012-დან

08.01.2013 მდე

საგამოცდო პერიოდი

04.02.2013-დან

02.03.2013 ჩთ

04.02.2013-დან

04.03.2013 ჩთ

გაზაფხულის სემესტრი

11.03.2013-დან

21.06.2013 ჩთ

11.03.2013

21.06.2013 ჩთ

საგამოცდო პერიოდი

24.06.2013-დან

20.07.2013 ჩთ

24.06.2013

20.07.2013 ჩთ

დასვენების დღეები:

1, 2
იანვარიახალი წლის სადღესასწაულო დღეები;
7
იანვარი –  შობა;
19 იანვარინათლისღება:
3
მარტიდედის დღე;
8
მარტიქალთა საერთაშორისო დღე;
9
აპრილისაქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
9
მაისიგამარჯვების დღე;
12
მაისიწმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26
მაისისაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
28
აგვისტომარიამობა;
14
ოქტომბერისვეტიცხოვლობა;
23
ნოემბერიგიორგობა.

 

2011-2012 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი:

დაწყება

დასრულება

შემოდგომის სემესტრი

03.10.2011

28.01.2012

საშობაო არდადეგები

2.01.2012

14.01.2012

შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

30.01.2012

25.02.2012

გაზაფხულის სემესტრი

05.03.2012

16.06.2012

გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

18.06.2012

14.07.2012

საზაფხულო სამუზეუმო და საველე პრაქტიკა, ინტენსიური სალექციო კურსები და კვლევითი სემინარები

02.07.2012

22.09.2012

დასვენების დღეები:

1 იანვარი - ახალი წელი
2
იანვარი - ბედობა
7
იანვარი - შობა
19
იანვარი - ნათლისღება
3
მარტი - დედის დღე
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე
9
აპრილიმამულისთვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე
9
მაისი - სამამულო ომში გამარჯვების დღე
12
მაისი - წმ. ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე
26
მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
28
აგვისტომარიამობა
14
ოქტომბერისვეტიცხოვლობა
23
ნოემბერიგიორგობა.

 

2010-2011 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი:

დაწყება

დასრულება

შემოდგომის სემესტრი

27.09.2010

22.01.2011

საშობაო არდადეგები

27.12.2010

08.01.2011

შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

24.01.2011

19.02.2011

გაზაფხულის სემესტრი

28.02.1011

11.06.2011

გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

13.06.2011

09.07.2011

საზაფხულო სამუზეუმო და საველე პრაქტიკა, ინტენსიური სალექციო კურსები და კვლევითი სემინარები

04.07.2011

24.09.2011

დასვენების დღეებია:

1 იანვარი - ახალი წელი
2
იანვარი - ბედობა
7
იანვარი - შობა
19
იანვარი - ნათლისღება
3
მარტი - დედის დღე
8
მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე
9
აპრილიმამულისთვის დაღუპულთა ხსოვნის დღე
9 მაისი - სამამულო ომში გამარჯვების დღე
12
მაისი - წმ. ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე
26
მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
28
აგვისტომარიამობა
14
ოქტომბერისვეტიცხოვლობა
23
ნოემბერიგიორგობა.

2009-2010 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი:

 

დაწყება

დასრულება

შემოდგომის სემესტრი

28.09.2009

30.01.2010

საშობაო არდადეგები

28.12.2009

16.01.2010

შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

01.02.2010

28.02.2010

გაზაფხულის სემესტრი

01.03.2010

12.06.2010

გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო პერიოდი

14.06.2010

10.07.2010


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-26