პროფესორ-მასწავლებლები

1 ფირცხალავა ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
2 თარხნიშვილი დავით-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
3 კოპალიანი ნათია-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ცხოველთა ქცევის ეკოლოგიისა და კონსერვაციული ბიოლოგიის
4 აბდალაძე ოთარ-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულება
5 კიკვიძე ზაალ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ეკოლოგია
6 ნოდია გიორგი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
7 თევზაძე გიგი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
8 დობორჯგინიძე ნინო-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
9 ზედანია გიგა-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფილოსოფია
10 ხიმშიაშვილი გიორგი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მათემატიკა
11 მიქელაძე დავითი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
12 სოლომონია რევაზ-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მოლეკულური ბიომეცნიერებების
13 აფრასიძე დავით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი პოლიტიკის
14 დარჩიაშვილი დავით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
15 ლადარია ნოდარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კულტურა და რელიგია
16 რატიანი სერგო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფილოსოფია
17 ჯგერენაია ემზარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
18 მარსაგიშვილი რეზო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
19 ჯავახიშვილი ნინო დირექტორის მ/შ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულება
20 ჯაფარიძე დიმიტრი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით
21 ვერულავა თენგიზი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
22 წიფურია ბელა-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
23 ანჩაბაძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კავკასიოლოგია
24 დოხტურიშვილი მზაღვე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი რომანისტიკა
25 კოჭლამაზაშვილი თამაზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების
26 სვანაძე მერაბ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მათემატიკა
27 მენაბდე გიორგი დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
28 შავერდაშვილი ეკატერინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი განათლების მეცნიერებების
29 სანიკიძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
30 ჯაში ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი რომანისტიკა
31 მალაზონია დავით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი განათლების მეცნიერებების
32 გეგელაშვილი გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მოლეკულური ბიოქიმია
33 პაიჭაძე დავით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ჟურნალისტიკის
34 ჯანელიძე მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეირობიოლოგიის
35 ჩხეიძე პაატა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
36 ადამია მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
37 ახალკაცი მაია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მცენარეთა რეპროდუქციული ბიოლოგიის და მცენარეთა მორფოლოგიის მიმართულებით
38 ბარბაქაძე ცირა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
39 ბეზარაშვილი ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
40 ბერეკაშვილი თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
41 ბუხრაშვილი პაატა  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ისტორია
42 გავაშელიშვილი ალექსანდრე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია
43 გვილია ირმა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეიროფიზიოლოგია
44 გურიელიძე ზურაბ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით
45 დარჩია ნატო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეირობიოლოგია
46 ლეფსვერიძე ეკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეირობიოლოგია
47 ჟვანია მზია (ია) მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეიროანატომია
48 ცაგარელი ლევანი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით
49 ცოფურაშვილი თამარი დირექტორის მ.შ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
50 ჯაფარიძე მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
51 ტალიაშვილი თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
52 თევზაძე მაია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი რომანისტიკა
53 ბერიაშვილი მამუკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფილოსოფია
54 გამყრელიძე გიგა (გიორგი) მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეიროფიზიოლოგია
55 კოკაია მერაბ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ნეირობიოლოგია
56 ოკუჯავა მიხეილი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სამედიცინო რადიოლოგიის მიმართულებით 
57 წვერავა მიხეილი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი შინაგანი მედიცინის მიმართულებით 
58 კოტეტიშვილი მამუკა  დირექტორის მ.შ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მიკრობიოლოგიისა და მოლეკულური გენეტიკის მიმართულებით
59 ჯაფარიძე თამარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფილოსოფია
60 ფარლოუ ჯეისონ ედ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი მიკრობული ეკოლოგიის 
61 ჭანტურია ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი კლინიკური ფსიქოლოგია
62 პანფილოვი ოლეგ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ჟურნალისტიკის მიმართულებით
63 სურგულაძე სიმონ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციალური ნეირომეცნიერება
64 მუხიგულაშვილი სულხან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია
65 ჰაგორტი ხიაისბერტ  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ხელოვნების მიმართულებით
66 ბუღაძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ხელოვნების მიმართულებით
67 მაყაშვილი ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
68 კორინთელი რევაზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
69 ფეირბენქს ჩარლზ ჰერონ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი საბჭოთა კვლევების მიმართულება
70 წულაძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციოლოგიის და დემოგრაფიის
71 ნადარეიშვილი მამუკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
72 ხეთაგური ლევანი დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
73  ბაქსი იოჰანეს მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
74 მახარობლიძე თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ენათმეცნიერება
75 მაღლაფერიძე ნიკოლოზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სრული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
76 გვალია გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერების 
77 ბახტაძე გიორგი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ციტოგენეტიკის მიმართულება
78 ზაზანაშვილი ნუგზარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ლანდშაფტმცოდნეობის და ბუნების მიმართ.
79 კიკილაშვილი ვლადიმერ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კავკასიოლოგია
80 კორძაია-სამადაშვილი ანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
81 ლობჟანიძე სოფიკო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პედაგოგიკა
82 გიგინეიშვილი ლევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
83 თევდორაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკის მიმართულებით
84 კირვალიძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
85 ლორთქიფანიძე ირინა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)
86 მატარაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
87 მაღლაკელიძე შორენა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი განათლების მეცნიერებების
88 მაყაშვილი მალხაზი-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
89 მირცხულავა რუსუდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
90 ნაცვლიშვილი ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ქიმიური ბიოლოგიის
91 სიხარულიძე შალვა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ბოტანუკური ბაღების სტრატეგიისა და მენეჯმენტის მიმართულებით
92 შანშიაშვილი ლალი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ნეიროქიმიის მიმართულებით
93 ჭინჭარაული თინათინი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
94 ჭიჭინაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
95 ბლაუველტი ტიმოთი კევინ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი საბჭოთა კვლევების მიმართულება
96 ცისკარიშვილი სალომე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
97 სუხიშვილი თამარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
98 ონიანი ნიკოლოზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
99 ლაშხია მაკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
100 ბრეგვაძე თამარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
101 ჯოხაძე გრიგოლ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
102 კაპანაძე მარინა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო პედაგოგიკის მიმართულებით
103 მოსულიშვილი მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა
104 ბაცაცაშვილი ქეთევანი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ბოტანიკა
105 მურცხვალაძე მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კონსერვაციული გენეტიკა
106 ჯაფოშვილი ბელა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი იხტიოლოგია
107 ყარაულაშვილი ირმა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მედიევისტიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა
108 როდონაია ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
109 მაისურაძე ლია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მედიკო-ბიოლოგიური მეცნირებების  
110 რაქვიაშვილი გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა
111 ლორთქიფანიძე თამარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ნეირობიოლოგია
112 ჟურავლიოვა ელენე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ბიოქიმია
113 ბარბაქაძე თამარ  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
114 ნოზაძე მაია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ნეირობიოლოგიის
115 დათუკიშვილი ნელი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით
116 კიკვიძე მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით 
117 ბასიშვილი თამარი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
118 კუპატაძე ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ქიმია, ბიოქომია
119 ტატიშვილი ელენე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენათმეცნიერების მიმართულებით
120 კიღურაძე-გოგილაშვილი ქეთევანი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
121 ბერიშვილი ეკატერინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სამედივცინო ბიოლოგიური კვლევები
122 აბაკელია ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
123 ლომიძე თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
124 აბიათარი ივანე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სამედიცინო ბიოლოგიური კვლევების მიმართულებით 
125 შუკაკიძე ბერიკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
126 თარხნიშვილი ლევან-დირექტორი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
127 გეგელაშვილი მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქიკური ჯანმრთელობა
128 ჯაში მარინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი გერმანისტიკა
129 მახარაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკა-ეთნომუსიკოლოგია
130 მეფარიშვილი ნატა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
131 წერეთელი მაია დ/შ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
132 აბაკელია ნუგზარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
133 გვასალია ლალი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ლინგვოკულტუროლოგია
134 გულედანი ლალი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
135 გაბისონია   თამაზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
136 თაბორიძე ელენე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
137 ითონიშვილი მანანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
138 კახიანი დარეჯან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
139 კახიძე თეონა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
140 მაღლაკელიძე ნათელა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
141 მღებრიშვილი იური მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
142 მხეიძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
143 რევია თამაზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი აღმოსავლეთმცოდნეობა
144 რუხაძე ირინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
145 საძაგლიშვილი შორენა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციალური სამუშაო
146 ყიფიანი ნანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
147 ცხადაძე თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით 
148 ხოფერია მანანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი რომანისტიკა
149 მაჭარაშვილი ირაკლი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით
150 მამრაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
151 საგანელიძე ხათუნა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სამედიცინო რეაბილიტაცია
152 ანდრონიკაშვილი ზაალ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
153 ბერუჩაშვილი თამარ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით
154 გურჩიანი ქეთევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურა და რელიგია
155 დადუნაშვილი ელგუჯა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევები
156 მამაცაშვილი -კობახიძე ათინათი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
157 რურუა ანდრო დირექტორის მ.შ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართულებით
158 ჯავახია ბეჟან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
159 ჯავახიშვილი მანანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
160 ჭყოიძე ეკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
161 აბაშიძე არჩილ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
162 ანდღულაძე ნათია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
163 ბიწაძე მაია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ფსიქოლოგია
164 გაბრიჩიძე ნათია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ინფორმაციის კვლევების მიმართულებით
165 გახელაძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი განათლების კვლევების მიმართულებით
166 ზედგინიძე გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
167 კიზირია დავითი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ინფორმაციის კვლევების მიმართულებით
168 ჟვანია ანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
169 ტყავაშვილი ეკა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
170 ფავლენიშვილი ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით
171 ჩახაია ლელა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
172 ჩხაიძე ნოშრევან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ინფორმაციის კვლევების მიმართულებით
173 ცერცვაძე ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი რომანისტიკა
174 ჭიაბრიშვილი ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი განათლების ეკონომიკა და მართვა
175 ხაბულიანი ხათუნა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
176 ცქვიტინიძე ზურაბი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
177 თორია მალხაზი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
178 კურტანიძე კახაბერ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ფილოსოფია
179 ჯანაშია სიმონ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
180 კიკნაძე რევაზ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი მუსიკის მიმართულება
181 ხომერიკი ლელა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
182 ამირანაშვილი ირაკლი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
183 კიღურაძე თინათინი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი კერძო მეთოდიკები
184 კირვალიძე ანა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
185 ლობჟანიძე ირინა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ენათმეცნიერება
186 მაისურაძე  გიორგი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით
187 ლუარსაბიშვილი ვლადიმერი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი მიკრობიოლოგიისა და მოლეკულური გენეტიკის მიმართულებით
188 გორგოძე სოფიო   მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-10-24