აკადემიური პერსონალი

ფირცხალავა ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
ნოდია გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
თევზაძე გიგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციოლოგია და დემოგრაფია
დობორჯგინიძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ენისა და ლიტერატურის
ზედანია გიგა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოსოფია
აფრასიძე დავით
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
პოლიტიკის
ლადარია ნოდარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კულტურა და რელიგია
მაისურაძე  გიორგი 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯგერენაია ემზარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციოლოგია და დემოგრაფია
გვახარია გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კინოს ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით
დარჩიაშვილი დავით
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები

რატიანი სერგო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოსოფია
ბერიაშვილი მამუკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოსოფია
მარსაგიშვილი რეზო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ჯავახიშვილი ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულება
ჯაფარიძე დიმიტრი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ეკონომიკის მიმართულებით
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კულტურული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის, დაცვის და მართვის მიმართულებით
ჩხეიძე პაატა

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ჯაში ქეთევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
რომანისტიკა
წიფურია ბელა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანჩაბაძე გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კავკასიოლოგია
დოხტურიშვილი მზაღვე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
რომანისტიკა
კოჭლამაზაშვილი თამაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კულტურის და რელიგიის კვლევების
შავერდაშვილი ეკატერინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
განათლების მეცნიერებების
სანიკიძე გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
მალაზონია დავით
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
განათლების მეცნიერებების
პაიჭაძე დავით
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ჟურნალისტიკის
ადამია მარინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბარბაქაძე ცირა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ენისა და ლიტერატურის
ბეზარაშვილი ქეთევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ენისა და ლიტერატურის
ბერეკაშვილი თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბუხრაშვილი პაატა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ისტორია
ცაგარელი ლევანი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოლოგიის მიმართულებით
ცოფურაშვილი თამარი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ჯაფარიძე მარინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ტალიაშვილი თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
თევზაძე მაია
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
რომანისტიკა
მახარობლიძე თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ენათმეცნიერება
მაყაშვილი ქეთევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფსიქოლოგიის მიმართულებით
მაღლაფერიძე ნიკოლოზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

მარშანია ზურაბ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სექსოლოგიის მიმართულებით
ბუღაძე გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ხელოვნების მიმართულებით
ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
არქეოლოგიის მიმართულებით
ყიფიანი გურამ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
არქეოლოგია
ახვლედიანი დიმიტრი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
არქეოლოგიის მიმართულებით
ნადარეიშვილი მამუკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციოლოგია და დემოგრაფია
ჯაფარიძე თამარი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფილოსოფია
ჭანტურია ქეთევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
კლინიკური ფსიქოლოგია
პანფილოვი ოლეგ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ჟურნალისტიკის მიმართულებით
სურგულაძე სიმონ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციალური ნეირომეცნიერება
ჰაგორტი ხიაისბერტ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ხელოვნების მიმართულებით
კორინთელი რევაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ფეირბენქს ჩარლზ ჰერონ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
საბჭოთა კვლევების მიმართულება
წულაძე გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
სოციოლოგიის და დემოგრაფიის
ხეთაგური ლევანი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით

 ბაქსი იოჰანეს
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროფესორი
საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
დანელია ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი პროფესორი ჟურნალისტიკის მიმართულებით
მაია ბიწაძე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
გვალია გიორგი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი
პოლიტიკის მეცნიერების
სონღულაშვილი მალხაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი
შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით
ხატიაშვილი თეო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი
კინომცოდნეობის მიმართულებით
გურჩიანი ქეთევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურა და რელიგია
მამაცაშვილი -კობახიძე ათინათი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ბერუჩაშვილი თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
კიკილაშვილი ვლადიმერ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კავკასიოლოგია
კორძაია-სამადაშვილი ანა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ლობჟანიძე სოფიკო 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პედაგოგიკა
გიგინეიშვილი ლევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
თევდორაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკის მიმართულებით
კირვალიძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ლორთქიფანიძე ირინა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)
მატარაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
მაღლაკელიძე შორენა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი განათლების მეცნიერებების
მაყაშვილი მალხაზი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
მირცხულავა რუსუდან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
ჭინჭარაული თინათინი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჭიჭინაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბლაუველთი ტიმოთი კევინ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი საბჭოთა კვლევების მიმართულება
ბაქრაძე ლაშა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
კირვალიძე ანა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულებით
ცისკარიშვილი სალომე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
სუხიშვილი თამარი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ლაშხია მაკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
ბრეგვაძე თამარი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
ჯოხაძე გრიგოლ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
კაპანაძე მარინა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო პედაგოგიკის მიმართულებით
ყარაულაშვილი ირმა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მედიევისტიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა
როდონაია ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
ტატიშვილი ელენე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენათმეცნიერების მიმართულებით
აბაკელია ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ლომიძე თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
შუკაკიძე ბერიკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
თარხნიშვილი ლევან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
ჭყოიძე ეკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
ლობჟანიძე ირინა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ენათმეცნიერება
გეგელაშვილი მარინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ჯაში მარინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი გერმანისტიკა
მახარაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკა-ეთნომუსიკოლოგია
მეფარიშვილი ნატა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
წერეთელი მაია
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
მაღლაკელიძე ნათელა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
მამრაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
ჯავახია ბეჟან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
ჯავახიშვილი მანანა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორია
ცხადაძე თამარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით
სიხარულიძე ტარიელ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
საძაგლიშვილი შორენა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სოციალური სამუშაო
რევია თამაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი აღმოსავლეთმცოდნეობა
ზვიადაძე სოფიკო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების მიმართულებით
აბაკელია ნუგზარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
გულედანი ლალი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
კახიანი დარეჯან
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ხოფერია მანანა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი რომანისტიკა
ნახუცრიშვილი ლუკა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით
გაბისონია   თამაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
მხეიძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბახტაძე ნოდარ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების მიმართულება (ქრისტიანული არქეოლოგია)
ჯოჯუა თეიმურაზ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით (წყაროთმცოდნეობა-ეპიგრაფიკა)
გვასალია ლალი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ლინგვოკულტუროლოგია
თაბორიძე ელენე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
ითონიშვილი მანანა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
კახიძე თეონა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
მღებრიშვილი იური
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
რუხაძე ირინე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
საგანელიძე ხათუნა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი სამედიცინო რეაბილიტაცია
ანდრონიკაშვილი ზაალ
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
დადუნაშვილი ელგუჯა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევები
რურუა ანდრო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართულებით
ფავლენიშვილი ნინო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით
თორია მალხაზი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
ხომერიკი ლელა
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი
სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
ბიწაძე მაია
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ფსიქოლოგია
ჭიაბრიშვილი ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი განათლების ეკონომიკა და მართვა
კიღურაძე თინათინი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი კერძო მეთოდიკები
თამარ ჭანუყვაძე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი ანგილისტიკის მიმართულებით
ცერცვაძე ნინო
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი რომანისტიკა
ჩარკვიანი მაია
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
ლუარსაბიშვილი ვლადიმერი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი მიკრობიოლოგიისა და მოლეკულური გენეტიკის მიმართულებით
დემეტრაძე ირინე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ასისტენტ-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით

© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2015-01-27