არგუსი

არგუსის (არჩევანის გარემოს უზრუნველყოფის სისტემა) http://argus.iliauni.edu.ge ტექნიკური მხარდაჭერა და ადმინისტრირება - argus@iliauni.edu.ge

არგუსისის ინსტუქციები ლექტორებისთვის:

სილაბუსების მართვის ინსტრუქცია საბაკალოვრო საფეხურისათვის

სილაბუსების მართვის ინსტრუქცია სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებისათვის

სილაბუსების მართვის ინსტრუქცია RESULT სისტემის კურსებისათვის


არგუსისის ინსტუქციები სტუდენტებისთვის:

კოდირების სისტემის, სასწავლო პროგრამებისა და სასწავლო კურსების მართვის ინსტრუქცია

მეიჯორ/მაიორის ცვლილება

სასწავლო კურსებზე რეგისტრაცია

 


© 2013 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა უფლება დაცულია.
საიტი დამზადებულია ITDC–ს მიერ
საიტის განახლების თარიღი  :   2014-12-20